Advokátní kancelář Praha 3

 
 
 
 

Advokátní kancelář

JUDr. Mileny Arnoštové

Vítejte na internetových stránkách JUDr. Mileny Arnoštové, advokátní kancelář Praha 3

JUDr. Milena Arnoštová vstoupila do advokacie v roce 1985, samostatnou advokátní praxi provozuje nepřetržitě od roku 1991.
 
 

Advokátní kancelář se specializuje na tyto služby:

 
 

01

 

Obhajoby ve věcech trestních

 • přečiny, zločiny, zvlášť závažné zločiny; přestupky
 • zastoupení při vytěžování PČR
 • obhajoby při dopravních nehodách
 • zastupování poškozených v adhézním řízení - náhrady škod
 • porady a konzultace v trestně právní oblasti
 
 
 

02

 

Porady a zastoupení před soudy ČR ve věcech občanskoprávních

 • závazkové právo (zápůjčky, výpůjčky apod.)
 • vlastnická práva včetně práv spoluvlastníků
 • odpovědnost za škodu věcnou, na zdraví a na životě
 • odpovědnost za bezdůvodné obohacení
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • exekuce a výkony rozhodnutí
 
 
 
 
 

03

 

Porady a zastoupení před soudy ČR ve věcech rodinných

 • úprava poměrů nezl. dětí - výchova, výživa, styk
 • rozvody manželství
 • vypořádání SJM
 • paternitní spory (o určení a popření otcovství)
 
 
 

04

 

Porady a zastoupení před soudy ČR ve věcech pracovně právních

 • vznik, změna a skončení pracovního poměru - náhrady mezd - náhrady škod